NederlandseFrançais

Risico’s gebruik vlooienmiddelen bij honden en katten

Woensdag 31 Maart 2021
ESCCAP Benelux News Item

Naar aanleiding van de berichtgeving over de aanwezigheid van sporen van vlooien- en tekenbestrijdingsmiddelen in haren van mensen, verwijst ESCCAP naar de gezamenlijke reactie van het RIVM, de Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de fabrikanten van diergeneesmiddelen (FIDIN): https://www.knmvd.nl/risicos-gebruik-vlooienmiddelen-bij-honden-en-katten/).

Het feit dat sommige in haren gevonden bestrijdingsmiddelen als diergeneesmiddel zijn geregistreerd betekent niet dat ze afkomstig zijn van deze bron. ESCCAP Benelux adviseert om honden en katten te behandelen tegen parasieten als dit op basis van een risicoanalyse door de dierenarts noodzakelijk wordt geacht.

Dit is belangrijk in het kader van de gezondheid van zowel het huisdier als de mens. Uitwendige parasieten zijn vaak oorzaak van huidaandoeningen en kunnen infecties overbrengen.

Bij dieren betreffen deze infecties voornamelijk bloedparasieten en bij de mens kan dat bv. kattenkrabziekte of de ziekte van Lyme zijn.

Het gebruik van (niet-geregistreerde) alternatieve middelen wordt niet geadviseerd, omdat hiervan de werkzaamheid en veiligheid niet onderbouwd is.

x