NederlandseFrançais

Richtlijnen

ESCCAP (European Scientific Counsel Companion Animal Parasites) is een onafhankelijke, non-profit organisatie die richtlijnen ontwikkelt voor de behandeling en preventie van parasieten bij gezelschapsdieren. Deze richtlijnen zijn opgesteld ter bescherming van de gezondheid van huisdieren, het verbeteren van de volksgezondheid en ter bevordering van de relatie mens-dier.

Het aantal parasieten en hun belang in Europa varieert sterk. De ESCCAP Richtlijnen geven een overzicht van de verschillende situaties in Europa met de nadruk op de belangrijkste verschillen tussen parasieten in de verschillende delen van Europa. Daarnaast worden er specifieke aanbevelingen gegeven over te nemen bestrijdingsmaatregelen.

De Richtlijnen ondersteunen de dierenarts en eigenaar om huisdieren vrij van parasieten te houden. Deze Richtlijnen zijn vooral van belang door de toename van het reizen van huisdieren binnen Europa.

Open de gewenste Richtlijn links door hierop te klikken.
Voor richtlijnen in andere talen staan er op www.esccap.org meer richtlijnen.

 

Disclaimer: Wij hebben uiterste zorg en aandacht besteed aan de juistheid van de informatie in de Richtlijnen. Deze informatie is gebaseerd op de kennis en ervaring van de auteurs. Auteurs en uitgever kunnen echter geen verantwoording nemen voor gevolgen door een verkeerde interpretatie van de verstrekte informatie noch kunnen hieraan rechten worden ontleend. ESCCAP benadrukt dat nationale, regionale en lokale regelgeving altijd eerst in acht moet worden genomen alvorens adviezen van de ESCCAP op te volgen.

x