NederlandseFrançais

BELANG VAN GOEDE HYGIENE BIJ VOEREN RAUW VLEES AAN UW DIER

Maandag 20 April 2020
BELANG VAN GOEDE HYGIENE BIJ VOEREN RAUW VLEES AAN UW DIER

Eigenaren die hun dieren rauwe vleesvoeding geven moeten hygiëne richtlijnen goed naleven om infectierisico’s te voorkomen.

Overdracht van infecties

Huisdieren die rauw vlees eten scheiden vaker  zoönotische bacteriën uit in de ontlasting en bij direct contact is overdracht op de mens mogelijk. Infectie kan ook plaatsvinden via kruisbesmetting van voedsel voor de mens via materialen in de keuken. In rauw vlees worden ook antibioticaresistente bacteriën aangetroffen die voor het dier of de eigenaar een gezondheidsrisico kunnen vormen.  Honden die organen eten met hydatide cysten gaan E. granulosus lintwormeitjes in de ontlasting uitscheiden. Deze zijn direct infectieus voor onder andere de mens en veroorzaken schadelijke cysten in verschillende organen. Katten die de eerste keer T. gondii cysten opnemen via niet-ingevroren besmet vlees, kunnen oöcysten uitscheiden die een risico vormen voor de volksgezondheid, vooral voor ongeboren baby’s van niet eerder besmette zwangere vrouwen.

Advies

Het is belangrijk de bewustwording te bevorderen over de potentiële gezondheidsrisico’s voor het dier dat rauw vlees krijgt en de mens die met deze voeding of met het dier in contact komt. Een goede persoonlijke hygiëne en het juist omgaan met rauw vleesproducten is dus vereist. Het beste advies om infecties te voorkomen is om dieren geen rauw vlees te voeren. Als men dit toch wil voeren, dan is fabrieksmatig, ingevroren voeding is een alternatief om de kans op overdracht van parasieten te minimaliseren.

ESCCAP Benelux

ESCCAP Benelux is een onderdeel van ESCCAP Europe (www.esccap.org). Op de website www.esccap.eu is een ‘praktijkenzoeker’ gemaakt. Praktijken die conform de ESCCAP-richtlijnen werken kunnen zich aanmelden op www.esccap.eu. Diereigenaren kunnen via deze weg beter inzicht krijgen welke praktijk serieus werk maakt van parasietenbestrijding.

 

x