NederlandseFrançais

Voorzitter ESCCAP Benelux, Prof. dr. Frans van Knapen

Frans van KnapenProf. dr. Frans van Knapen, dipl. ECVPH, parasitoloog, experimenteel patholoog

Specialist Veterinaire Volksgezondheid KNMvD
Bijzonder hoogleraar Epidemiologie van Parasitaire Zoönosen aan de Faculteit der Diergeneeskunde te Utrecht (in 1993)
Hoogleraar Levensmiddelenhygiëne en Veterinaire Volksgezondheid (sinds 1995)
Hoofd van de IRAS Divisie Veterinary Public Health. 
Hij was en is lid van veel nationale en internationale commissies en verenigingen op het gebied
van parasitologie en veterinaire volksgezondheid. 

x