NederlandseFrançais

Maand van de Parasiet 2024 Bescherm je dier milieubewust

Hilversum,  april – Maand van de Parasiet 2024

Op initiatief van ESCCAP, Dibevo en de KNMvD is er een werkgroep Antiparasitica en Milieu gevormd om bewustwording te creëren bij diereigenaren over het verantwoord gebruiken en afvoeren van antiparasitica. De ‘Maand van de Parasiet’ die jaarlijks in april wordt gehouden biedt een goede gelegenheid voor de start van de  campagne 'Bescherm je dier milieubewust.

Boodschap

Om diereigenaren te informeren zijn er een aantal speerpunten geformuleerd met de nadruk op:

  1. het lezen van de bijsluiter,
  2. het voorkomen dat haren van dieren die behandeld zijn met anti-vlooien en tekenproducten in de natuur terecht

    komen door die haren weg te gooien bij het restafval,

  1. het voorkomen dat ontlasting van, met antiparasitica behandelde dieren, in de natuur

    terecht komt door ontlasting op te ruimen bij het restafval en niet in de GFT bak,

  1. het inleveren van restanten van antiparasitica bij het Klein Chemisch Afval (KCA)

Ketenaanpak

Het onderwerp antiparasitica en milieu leeft binnen de sector en de maatschappij. Diverse overheidsinstanties en relevante marktpartijen maken zich dan ook hard voor goede voorlichting en derhalve wordt de bewustwordingscampagne ondersteund door de bredere campagne ‘Medicijnen en Milieu’. Uit rapporten en publicaties blijkt dat het belangrijk is om de effecten op de omgeving van middelen ter bestrijding van ecto- en endoparasieten van gezelschapsdieren nader te onderzoeken.

Maand van de Parasiet

De Maand van de Parasiet wordt voor het zevende jaar georganiseerd en de speciaal voor deze campagne ontworpen poster is verspreid via het Tijdschrift van Diergeneeskunde, het Dibevo Vakblad en het Trimmagazine van de ABHB (vakorganisatie voor trimsalons). De poster is tevens digitaal beschikbaar via de website www.maandvandeparasiet.nl

Op die website staat ook achtergrondinformatie en zijn er cartoons beschikbaar die op de social media kanalen van dierenartsenpraktijken gebruikt kunnen worden.                     

Alle informatiematerialen over parasietenbestrijding zijn ook digitaal verkrijgbaar, via www.esccap.eu/downloads-nl.  

ESCCAP Benelux

Stichting ESCCAP is een onafhankelijke, non-profit organisatie die richtlijnen en voorlichting ontwikkelt voor de behandeling en preventie van parasieten bij gezelschapsdieren. ESCCAP Benelux is een onderdeel van ESCCAP Europe en wordt in Nederland ondersteund door belangrijke spelers uit de veterinaire gezondheidssector zoals o.a. Boehringer Ingelheim, Ceva, Elanco, MSD, Vetoquinol, Virbac en Zoetis. ESCCAP heeft ook een Facebook-pagina.

Voor meer informatie of het telefonisch aanvragen van hard copy ESCCAP documentatie om te verspreiden, kunt u contact opnemen met het secretariaat van ESCCAP: 035-6255188.

 

x