Vrijdag 17 Juni 2016

Aantal consulten voor tekenbeten daalt na 15 jaar stijging

Huisartsen zagen in 2014 minder patiënten met een tekenbeet dan in de voorgaande jaren. Dit melden Agnetha Hofhuis (RIVM) en haar collega’s (BMC Public Health. 2016; online 23 mei).
In december 2014 kregen alle 10.250 Nederlandse huisartsen een vragenlijst toegestuurd.

De vragen gingen over het aantal consulten voor tekenbeten, de diagnose ‘erythemamigrans’ en de praktijkgrootte. Na een herinnering vulden 4203 huisartsen (41%) de vragenlijst in, samen vertegenwoordigden zij een 10,5 miljoen patiënten.
Het aantal consulten voor tekenbeten lag in 2014 lager dan in 2009 (488 vs. 568 per 100.000 inwoners). Wel was er nog een lichte stijging te zien in het aantal consultaties voor erythema migrans (140 vs. 134 per 100.000), deze stijging was met name in het noordoosten en aan de westkust zichtbaar. Erythema migrans is vaak het eerste signaal van de ziekte van Lyme, 60-95% van de patiënten komt met deze huiduitslag bij de arts.

Uit eerder onderzoek bleek dat huisartsen 1 op de 13 tekenbeten zien, de totale incidentie van tekenbeten zal dus hoger zijn dan 488. Onderzoekers van de ‘Tekenradar’ uit Wageningen verzamelden maandelijks teken op vaste locaties in Nederland. Zij zagen geen significante toename in het aantal teken tussen 2009 en 2014.
In de periode 1994-2009 steeg het aantal consulten voor tekenbeten en erythema migrans jaarlijks. De auteurs concluderen nu dat er sprake is van ‘een eerste teken van stabilisatie voor het aantal diagnoses van erythema migrans en een dalende incidentie voor tekenbeetconsulten.’

Bron: NtvG 17 juni 2016